سرسختی
21 دی

خلاصه کتاب سرسختی

     نکات مهم شش فصل اول کتاب سرسختی   سرسختی به ما یاد میدهد که هدف های والای زندگی را لزوما نخبه ها فتح نمی کنند بلکه این موفقیعت ها …

خلاصه کتاب ثروت سریع
20 دی

  خلاصه کتاب ثروت سریع

اصل شماره 1 یک ذهنیت ثروت سریع ایجاد کنید . اعتقادهای شما اعمال تان را تعیین  می کند باید به این دواعتقاد داشته باشید که 1.به سرعت پول دار شدن …

برندسازی
19 دی

مقاله برندسازی

برای داشتن یک کسب و کار موفق داشتن یک اسم و برند که قابل واگذاری باشد  برای معرفی کارتان شود ضروری است . نخستین قدم برای برند سازی جایگاه سازی …

سرسختی2
18 دی

خلاصه قسمت دوم کتاب سرسختی

تمرین در یکی از مطالعات پژوهشی ام در یافتم که کودکان سر سخت تر در مسابقات ملی هجی کلمات بیشتری از رقبای دیگری تمرین می کردند که سرسختی کمتری داشتند …

08 دی

خلاصه کتاب سرسختی

  سرسختی به ما یاد می دهد که هدف های والای زندگی را لزوما نخبه ها فتح نمی کنند بلکه این موفقیعت ها بیشتر به کسانی تعلق دارد که شکیبایی …